Božja ljubav po rukama fra Zvjezdana Linića i podizanje bolesnih iz kolica

Božja ljubav po rukama fra Zvjezdana Linića i podizanje bolesnih iz kolica

Pokoj vječni daruj mu Gospodine. Fra Zvjedzan Linić, svećenik karizmatik umro je 07.12.2013. Ovaj topli, gotovo dječji duh u fra Zvjezdana, godinama je sudjelovao u čudesnim Božjim zahvatima...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Izaija 4

1 I sedam će se žena jagmiti za jednoga čovjeka - u dan onaj: "Svoj ćemo kruh jesti," reći će, "i u halje se svoje oblačiti, daj nam samo da tvoje nosimo ime, skini sa nas svu sramotu našu."
2 U onaj će dan izdanak Jahvin biti na diku i na slavu, a plod zemlje na ponos i ures spašenima u Izraelu.
3 Koji ostanu na Sionu i prežive u Jeruzalemu, zvat će se "sveti" i bit će upisani da u Jeruzalemu žive.
4 Kad Gospod spere ljagu kćeri sionskih i obriše s Jeruzalema krv prolivenu dahom suda i dahom što spaljuje,
5 sazdat će Jahve nad svom Gorom sionskom i nad svima što ondje budu zborovali oblak s dimom danju, a noću sjaj ognja žarkoga. Jer, vrh svega Slava će biti zaklon
6 i sjenica da zasjenjuje danju od pripeke, štit i utočište od pljuska i oluje.