Traži li Bog od nas "dokaze" ili su blaženiji koji ne vidješe a vjeruju? Razlike u načinu vjerovanja između kršćana i muslimana

Traži li Bog od nas

Vjerovati znači oslanjati se na nešto za što nemaš potpunih racionalnih dokaza (zato i vjeruješ u nešto: vjeruješ u to što potpuno ne znaš, inače bi to zvao znanjem jer bi ti to bilo viđeno i...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Evanđelje po Luki 23

1 I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu
2 i stadoše ga optuživati: "Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj."
3 Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!"
4 Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!"
5 No oni navaljivahu: "Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!"
6 Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac.
7 Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu.
8 A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želio vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo.
9 Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao.
10 A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko.
11 Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu.
12 Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.
13 A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod
14 te im reče: "Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete.
15 A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt.
16 Kaznit ću ga dakle i pustiti."
17 /
18 I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!"
19 A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.
20 Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa.
21 Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!"
22 On im treći put reče: "Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti."
23 Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača.
24 Pilat presudi da im bude što ištu.
25 Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.
26 Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.
27 Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.
28 Isus se okrenu prema njima pa im reče: "Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom.
29 Jer evo idu dani kad će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.'
30 Tad će početi govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!'
31 Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?"
32 A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube.
33 I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
34 A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!" I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke.
35 Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!"
36 Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom
37 govoreći: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!"
38 A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski."
39 Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!"
40 A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom?
41 Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini."
42 Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje."
43 A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!"
44 Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete,
45 jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.
46 I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu.
47 Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!"
48 I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa.
49 Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.
50 I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan;
51 on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje.
52 Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
53 Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen.
54 Bijaše dan Priprave; subota je svitala.
55 A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo.
56 Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu.