"Što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?" (Dj 3, 12)

Duh Sveti je poslan kao očitovanje Boga nad cijelom Crkvom: mistično je to tijelo, kojem je glava Krist, i upravlja svojim udovima (vjernicima) u Duhu Svetome. Osobnost Duha Svetoga očitava Boga...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Evanđelje po Luki 21

1 Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove.
2 A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića.
3 I reče: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju.
4 Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše."
5 I dok su neki razgovarali o Hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče:
6 "Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."
7 Upitaše ga: "Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi?"
8 A on reče: "Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: 'Ja sam' i: 'Vrijeme se približilo!' Ne idite za njima.
9 A kad čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak."
10 Tada im kaza: "Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.
11 I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti; bit će strahota i velikih znakova s neba."
12 "No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice. Vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega.
13 Zadesit će vas to radi svjedočenja."
14 "Stoga uzmite k srcu: nemojte unaprijed smišljati obranu!
15 Ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti nijedan vaš protivnik.
16 A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti."
17 "Svi će vas zamrziti zbog imena mojega.
18 Ali ni vlas vam s glave neće propasti.
19 Svojom ćete se postojanošću spasiti."
20 "Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem, tada znajte: približilo se njegovo opustošenje.
21 Koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; a koji u Gradu, neka ga napuste; koji pak po poljima, neka se u nj ne vraćaju
22 jer to su dani odmazde, da se ispuni sve što je pisano."
23 "Jao trudnicama i dojiljama u one dane jer bit će jad velik na zemlji i gnjev nad ovim narodom.
24 Padat će od oštrice mača, odvodit će ih kao roblje po svim narodima. I Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena pogana."
25 "I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja.
26 Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.
27 Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom.
28 Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje."
29 I reče im prispodobu: "Pogledajte smokvu i sva stabla.
30 Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto.
31 Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje.
32 Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude.
33 Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti."
34 "Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan
35 jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji."
36 "Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."
37 Danju je učio u Hramu, a noću bi izlazio i noćio na gori zvanoj Maslinska.
38 A sav bi narod rano hrlio k njemu u Hram da ga sluša.