Bog je dopustio koronavirus, bolesti i potrese

Bog je dopustio koronavirus, bolesti i potrese

Među kršćanima često postoji rasprava o Božjem milosrđu. Neki Boga prikazuju kao isključivo milosrdnog. Pitanje zašto postoji koronavirus, bolesti, potresi. Jedni govore da su za to odgovorni...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Evanđelje po Ivanu 16

1 To sam vam govorio da se ne sablaznite.
2 Izopćavat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu.
3 A to će činiti jer ne upoznaše ni Oca ni mene.
4 Govorio sam vam ovo da se, kada dođe vrijeme, sjetite da sam vam rekao." "S početka vam ne rekoh ovo jer bijah s vama.
5 A sada odlazim k onome koji me posla i nitko me od vas ne pita: 'Kamo ideš?'
6 Naprotiv, žalošću se ispunilo vaše srce što vam ovo kazah.
7 No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama.
8 A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda:
9 grijeh je što ne vjeruju u mene;
10 pravednost - što odlazim k Ocu i više me ne vidite;
11 a osuda - što je knez ovoga svijeta osuđen.
12 Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.
13 No kada dođe on - Duh Istine - upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi.
14 On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.
15 Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i - navješćivat će vama."
16 "Malo, i više me nećete vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti."
17 Nato se neki od učenika zapitkivahu: "Što je to što nam kaže: 'Malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti' i 'Odlazim Ocu'?"
18 Govorahu dakle: "Što je to što kaže 'Malo'? Ne znamo što govori."
19 Isus spozna da su ga htjeli pitati pa im reče: "Pitate se među sobom o tome što kazah: 'Malo, i nećete me vidjeti; i opet malo, pa ćete me vidjeti'?
20 Zaista, zaista, kažem vam: vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost.
21 Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas; ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke od radosti što se čovjek rodio na svijet.
22 Tako dakle i vi: sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće.
23 U onaj me dan nećete ništa više pitati. Zaista, zaista, kažem vam: što god zaištete u Oca, dat će vam u moje ime.
24 Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!"
25 "To sam vam govorio u poredbama. Dolazi čas kad vam više neću govoriti u poredbama, nego ću vam otvoreno navješćivati Oca.
26 U onaj dan iskat ćete u moje ime i ne velim vam da ću ja moliti Oca za vas.
27 Ta sam vas Otac ljubi jer vi ste mene ljubili i vjerovali da sam ja od Boga izišao.
28 Izišao sam od Oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim Ocu."
29 Kažu mu učenici: "Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš.
30 Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga."
31 Odgovori im Isus: "Sada vjerujete?
32 Evo dolazi čas i već je došao: raspršit ćete se svaki na svoju stranu i mene ostaviti sama. No ja nisam sam jer Otac je sa mnom.
33 To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!"