Druidi - današnji mnogobošci i ne priznavatelji jednoga Izvora, Boga

Druidi - današnji mnogobošci i ne priznavatelji jednoga Izvora, Boga

U Engelskoj je 2010. priznata kao jedna od državnih religija i druidizam, drevna poganska religija čija su izvorna učenja i sve prakse (poput učenja velikog broja stihova) čak i uvelike...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Druga poslanica Timoteju 3

1 A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena.
2 Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici,
3 bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra,
4 izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga.
5 Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni!
6 Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima:
7 one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine.
8 Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.
9 Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.
10 A ti si pošao za mnom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti;
11 u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju, u Listri. Kakva li sam progonstva podnio! I iz svih me izbavio Gospodin!
12 A i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni.
13 Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu - kao zavodnici i zavedeni.
14 Ti, naprotiv, ostani u onome u čemu si poučen i čemu si vjeru dao, svjestan od koga si sve poučen
15 i da od malena poznaješ Sveta pisma koja su vrsna učiniti te mudrim tebi na spasenje po vjeri, vjeri u Kristu Isusu.
16 Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti,
17 da čovjek Božji bude vrstan, za svako dobro djelo podoban.