Isus, "rođen a ne stvoren" - budući da je oduvijek (vječan)

Isus,

Isus je prema Bibliji jedini oduvijek (nije stvoren), te je "početak" svega kako navodi Biblija, dok su svi ostali stvorenja. Božja Riječ na više mjesta dokazuje Isusovu vječnost. To je jedan od...

Isus - pastir dobri koji govori o ovčinjaku (Crkvi)

Isus - pastir dobri koji govori o ovčinjaku (Crkvi)

Isus Gospodin naš pastir je dobri. Biti pastir označava predvodnika, nekoga tko umjerava i vodi. Onoga u koga svi gledaju i koga slušaju; koji se brine za zajednicu. Ovce su na ispaši, one se moraju hraniti da bi živjele spokojno. Pastir se brine za život ovaca i u njihovom zajedništvu iskazuje se i ljubav. Terminima poput "ovčinjak" prepoznata je metafora na Crkvu, kojim se kao zajednica vjernika opisuje skupina onih koji slijede svog pastira. 

 

Isus je u Svetom Pismu "pastir dobri":

 

Evanđelje po Ivanu 10, 1
"Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. 2 A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. 3 Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. 4 A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. 5 Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju."

 

U tijelu Kristove Crkve postoje strujanja kako i danas, tako i prije dvije tisuće godina. Danas osim katoličke Crkve imamo i pravoslavne vjernike, zatim protestantne, i druge manje kršćanske denominacije. Za vrijeme apostolskih pohoda neki vjernici su se smatrali više Pavlovim, neki više Petrovim; neki Kristovim - iako su i Gospodin Isus i ostala dva prvaka Crkve zapravo tumačili istu riječ koju im je isti Duh Sveti navješćivao kada se izlio na Pedesetnicu. Problem je bio u ljudima koji su se povodili da je netko više a netko manje u pravu. Tu lukavo upada i otac laži, koji želi raspršiti stado i izazvati raskole u njemu. Isus želi da sve vodi Krist i da budemo "jedne misli" kao što i obraćenik Pavao govori. Isus terminom "ovčinjak" označava buduću Crkvu, tj. opipljivu zajednicu vjernika unutar nekog okrvira: 

 

Evanđelje po Ivanu 10,16
Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir.

 

Bog u svojoj Riječi objašnjava ljudima da je i nekim učenicima dao vlast da budu pastiri:

 

Poslanica Efežanima 4,11
On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje

 

Dati za pastire se prije svega odnosi na svećenike i samog papu koji je Kristov namjesnik na zemlji. 

 

U Petrovoj poslanici Isus je dodatno opisan kao čuvar naših duša (gledajući na njegovo božanstvo), te kao "Natpastir":

 

Prva Petrova poslanica 2,25
Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih.

 

Prva Petrova poslanica 5,4
Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

 

Isus kao pastir i kao onaj tko ovlašćuje druge biti pastirima traži od svih da budu u poslušnosti prema pastirima: a to znači u poslušnosti biti prema Crkvi. U poslušnosti biti prema duhovnom autoritetu. U poslušnosti i razboritosti biti prema nečijem poslanju čak i kada nam se ne čini da je netko pametniji od nas samih. Za poslušnost pastirima odnosno svećenicima, Isus se obraća kršćanima upravo u Luki 10,16:

 

Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire onoga koji mene posla. (Evanđelje po Luki 10,16)

 

 

Izvori:
Foto: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Agneau_lac_chambon.jpg 
 


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara