"Što nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću postigli da ovaj prohoda?" (Dj 3, 12)

Duh Sveti je poslan kao očitovanje Boga nad cijelom Crkvom: mistično je to tijelo, kojem je glava Krist, i upravlja svojim udovima (vjernicima) u Duhu Svetome. Osobnost Duha Svetoga očitava Boga...

Dobri pastir

Dobri naš Gospodin Isus je naša nada i spas. I mnogi ljudi, čak i koji ne vjeruju u njega, vjeruju da je bio dobar. Zapravo nitko nema nikakav argumentiran prigovor na išta što je Isus učinio - jer sve što je činio, je činio dobro. Znaju to i njegovi neprijatelji.  Vjerujte Isusu da je bio dobar. I da Jest dobar. I da je govorio Istinu - to je taj nastavak te priče, 'bio dobar'. Potičemo sve da čitaju Riječi koje je Isus govorio. Isus je taj koji nas poziva k sebi kada nam je teško - tada on uzima naš križ. Dobri Isus, naš dobri pastir, Sin Boga živoga; time nam pokazuje ljubav Boga Oca, u zajedništvu Sina sa Svetim Duhom.


Matej 11 -
28"Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. 29Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. 30Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako."


Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara