Jahve ili Jehova

Jahve ili Jehova

Židovi su imenima pridavali veliku važnost, jer su ona u sebi nosila značenja koja su na neki način opisivala osobu koja ga nosi. Tako na primjer Debora (Post 35,8) znači pčela, Rahela (Post...

Prijestolje  Božje

Prijestolje Božje

Jeste li znali da je prijestolje Božje = prijestolje Jaganjčevo? Isus Krist nam je otkrio u proročkoj knjizi Otkrivenja da nakon pobjede on sjede sa Ocem na njegovo prijestolje. Jaganjac zbog svoje neizmjerne žrtve i pobjede dobiva svu vlast i ljubav od Oca u kojem Sin sam otajstveno čudesno prebiva. U Otkrivenju 22, 1 i Otkrivenju 22, 3 otkriva se da se prijestolje Božje odtada spominje i kao "prijestolje Božje i Jaganjčevo".

Pogledajmo razjašnjeno kroz Sveto Pismo tu ljubav i čudesni odnos Oca i Sina koji djeluju u svemu po Duhu Svetom:

Otac sve dijeli u Sinu i sa Sinom. Isus kaže "ja i Otac jedno smo", "Otac je u meni", ali također otajstveno otkriva i "ja u Ocu" (Iv 10,38; Iv 14,10; Iv 14,20) - to samo Isus može reći, da je On otajstveno u samom Ocu. Biblija otkriva da su i vjernici mogu postati "jedno" sa Ocem, no niti jedan drugi čovjek za sebe ne može reći to što kaže Isus - da je on u samom Bogu Ocu. Sin Božji, tj. utjelovljeni Bog, prema Pismima sjedne "zdesna Sili", tj. Ocu. Isus je manifestacija u tijelu onoga nemanifestiranoga kome sjedi zdesna. Biti zdesna Bogu Ocu označava imati neograničenu moć i vlast. Označava biti na razini Boga.

"Ja i Otac jedno smo." su Isusove riječi. (Iv 10,30), kao što također kaže i: "Tko je vidio mene, vidio je i Oca" (Iv 14,9). Isus u Otkrivenju otkriva da nakon pobjede sjeda na Očevo prijestolje kao onaj koji djeluje u Ocu i sa Ocem u svemu. Samo Bog (a On se je objavio, tj. utjelovio u Isusu) može reći za sebe: "Gospodar gospodara i Kralj kraljeva" - a to je ono Isus govori za sebe u Otkrivenju 17,14. Isus je tako pokazao nama ljudima čudesno Božje djelovanje u Ocu, Sinu i Duhu Svetomu. Ovdje je posebno naglasak na otajstveni odnos Oca i Sina koji sve djeluju i čine jedan unutar drugoga prema objavi Isusa u evanđeljima. Čudesno je djelovanje Jednoga jedinoga Boga u trima osobama istovremeno kada se razmatra i djelovanje Duha Svetoga, kojega Gospodin posla na cijelu Crkvu. Ovo je zapisano o Isusu i prijestolju nakon njegove pobjede:

Otkrivenje 3,21
"Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo." 22 "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!"

Otkrivenje 7,17
jer - Jaganjac koji je posred prijestolja bit će pastir njihov i vodit će ih na izvore voda života. I otrt će Bog svaku suzu s očiju njihovih."

Otkrivenje 17,14
Ratovat će protiv Jaganjca, ali će ih pobijediti Jaganjac - i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici - jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva."

Otkrivenje 22,1
I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva.

Otkrivenje 22,3
I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati

Otkrivenje 22, 12
"Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!"
13 "Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!
14 Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!
15 Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž."
16 "Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica."


Izvori:
Foto:
angels-angelology.com

Objavi na Facebooku

Vaš komentar:

refresh slike
Nema komentara