Jahve ili Jehova

Jahve ili Jehova

Židovi su imenima pridavali veliku važnost, jer su ona u sebi nosila značenja koja su na neki način opisivala osobu koja ga nosi. Tako na primjer Debora (Post 35,8) znači pčela, Rahela (Post...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Psalmi

Psalmi 76

1 (Zborovođi. Uza žičana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma.)
2 Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo!
3 U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište.
4 Tu polomi strijele lukovima, štitove, mačeve, sve oružje.
5 Blistav si od svjetla, veličanstveniji od bregova drevnih.
6 Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima.
7 Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji.
8 Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega.
9 S neba reče presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje
10 kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji.
11 Jer će te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat će te.
12 Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome
13 koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje.