Osvrt na dubinu i raskoš jednog uma - Sveti Toma Akvinski

Osvrt na dubinu i raskoš jednog uma - Sveti Toma Akvinski

Sv. Toma Akvinski (lat. Thomas Aquinas, tal. Tommaso d'Aquino; Roccasecca kod Aquina oko 1225. - samostan Fossanova, kod Rima 7. ožujka 1274.), talijanski dominikanac, filozof, teolog, i crkveni...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Prva poslanica korinćanima 2

1 I ja kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje
2 jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga.
3 I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju.
4 I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage
5 da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.
6 Mudrost doduše navješćujemo među zrelima, ali ne mudrost ovoga svijeta, ni knezova ovoga svijeta koji propadaju,
7 nego navješćujemo Mudrost Božju, u Otajstvu, sakrivenu; onu koju predodredi Bog prije vjekova za slavu našu,
8 a koje nijedan od knezova ovoga svijeta nije upoznao. Jer da su je upoznali, ne bi Gospodina slave razapeli.
9 Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.
10 A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.
11 Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.
12 A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.
13 To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.
14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
15 Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje.
16 Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.