Metal i ostale vrste glazbe i ulazak u određeno stanje

Metal i ostale vrste glazbe i ulazak u određeno stanje

Moderni svijet donosi moderne promjene, moderne stavove, modernu glazbu. "Sex, drugs & rock" and roll jedna je stara poznata parola u zapadnjačkom miljeu. Što se krije iza svega, da li je sve...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Evanđelje po Mateju 19

1 Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana.
2 Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izliječi.
3 Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?"
4 On odgovori: "Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih
5 i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?
6 Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja."
7 Kažu mu: "Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i - otpustiti?"
8 Odgovori im: "Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.
9 A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, čini preljub."
10 Kažu mu učenici: "Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se."
11 A on im reče: "Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.
12 Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati."
13 Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili.
14 Nato će im Isus: "Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!"
15 I položi ruke na njih pa krene odande.
16 I gle, pristupi mu netko i reče: "Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?"
17 A on mu reče: "Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi."
18 Upita ga: "Koje?" A Isus reče: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
19 Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!"
20 Kaže mu mladić: "Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?"
21 Reče mu Isus: "Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom."
22 Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.
23 A Isus reče svojim učenicima: "Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.
24 Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje."
25 Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: "Tko se onda može spasiti?"
26 A Isus upre u njih pogled pa im reče: "Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće."
27 Tada Petar prihvati pa upita: "Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?"
28 Reče im Isus: "Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.
29 I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti."
30 "A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi."