Vjernik s Bogom ili bez Boga (meditacije prof.dr. Tomislava Ivančića)

Vjernik s Bogom ili bez Boga (meditacije prof.dr. Tomislava Ivančića)

Sjedni opušteno, mirno, sabrano i, umjesto da razmišljaš, pokušaj slušati svoje srce, pusti neka tvoja intuicija prodre dalje od razuma, neka tvoji osjećaji svojim ticalima prodru u srce stvari i...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Evanđelje po Mateju 19

1 Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana.
2 Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izliječi.
3 Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: "Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?"
4 On odgovori: "Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih
5 i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?
6 Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja."
7 Kažu mu: "Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i - otpustiti?"
8 Odgovori im: "Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.
9 A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, čini preljub."
10 Kažu mu učenici: "Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se."
11 A on im reče: "Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.
12 Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati."
13 Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili.
14 Nato će im Isus: "Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!"
15 I položi ruke na njih pa krene odande.
16 I gle, pristupi mu netko i reče: "Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?"
17 A on mu reče: "Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi."
18 Upita ga: "Koje?" A Isus reče: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
19 Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!"
20 Kaže mu mladić: "Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?"
21 Reče mu Isus: "Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom."
22 Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.
23 A Isus reče svojim učenicima: "Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.
24 Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje."
25 Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: "Tko se onda može spasiti?"
26 A Isus upre u njih pogled pa im reče: "Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće."
27 Tada Petar prihvati pa upita: "Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?"
28 Reče im Isus: "Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.
29 I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti."
30 "A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi."