Isus, "rođen a ne stvoren" - budući da je oduvijek (vječan)

Isus,

Isus je prema Bibliji jedini oduvijek (nije stvoren), te je "početak" svega kako navodi Biblija, dok su svi ostali stvorenja. Božja Riječ na više mjesta dokazuje Isusovu vječnost. To je jedan od...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Estera 10

1 Kralj Ahasver udari danak na zemlju i na otoke morske.
2 Sva djela njegove moći i hrabrosti, a tako i izvještaj o uzdignuću Mordokaja koga je kralj uzvisio, zapisani su u Ljetopisima kraljeva Medije i Perzije:
3 kako je Židov Mordokaj bio prvi iza kralja Ahasvera, velik u očima Židova, voljen od mnoštva svoje subraće kao pobornik blagostanja svoga naroda i glasnik mira za svoj rod.
3a Mordokaj uskliknu: "Božje je to djelo!
3b Sjećam se, evo, sna koji sam o tom usnio - ništa nije ostalo neispunjeno:
3c malen izvor koji posta rijeka, svjetlo, sunce i voda u izobilju. Rijeka je Estera kojom se kralj oženio i učinio je kraljicom.
3d Dva zmaja, to smo ja i Haman.
3e Narodi, to su svi oni koji su se udružili da bi zatrli ime židovsko.
3f Moj narod, to je Izrael - oni koji podigoše svoj glas k Bogu i biše spašeni. Da, Gospod spasi svoj narod! Gospod nas oslobodi svih onih zala! Bog izvede znakove i čudesa kakvih nema među poganima!
3g Zato on baca dva ždrijeba: jedan za Božji puk, drugi za sve ostale narode.
3h I oba ova ždrijeba izađoše u čas, vrijeme i dan koji je dosudio Bog za sve narode.
3i Sjetio se Bog naroda svoga i dosudio pravdu baštini svojoj.
3k I bit će im - narodu njegovu Izraelu - ovi dani mjeseca Adara, to jest četrnaesti i petnaesti, dani okupljanja, radosti i veselja pred Bogom za pokoljenja dovijeka."
3l Četvrte godine kraljevanja Ptolemejeva i Kleopatrina, Dositej, koji se kazao kao svećenik i levit, i njegov sin Ptolemej doniješe ovo pismo o Purimu, tvrdeći da je vjerodostojno i da ga je preveo Lizimah, sin Ptolemejev, iz Jeruzalema.