"Od sada blaženi mrtvi koji umiru u Gospodinu!"

Djela mučenika u kršćanstvu su kroz povijest su dali spomen-dane na te pale junake. Riječ je o ljudima koji su umrli za svoje ideale, dakle umrli - ne ubijali poradi Božje Riječi. Koliko je veliko...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Druga poslanica Solunjanima 1

1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.
2 Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!
3 Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braćo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,
4 tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.
5 One su najava pravednog Suda Božjega: da ćete se naći dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite.
6 Jer pravo je da Bog vašim mučiteljima mukom,
7 a vama, mučenima, zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći,
8 u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa.
9 Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva,
10 kada - u onaj Dan - dođe da se proslavi u svojim svetima i da se prodiči u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedočanstvu našemu među vama.
11 Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere
12 te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu - po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.

Druga poslanica Solunjanima 2

1 A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo:
2 ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji.
3 Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
4 Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom...
5 Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama?
6 I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.
7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga -
9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju - na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

Druga poslanica Solunjanima 3

1 Uostalom, molite, braćo, za nas da riječ Gospodnja trči i proslavlja se kao i u vas
2 i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere!
3 Ali, vjeran je Gospodin koji će nas učvrstiti i sačuvati od Zloga.
4 A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da ćete vršiti ono što vam zapovijedamo.
5 A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.
6 Zapovijedamo vam, braćo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas.
7 Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo među vama, nismo živjeli neuredno:
8 ničiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas.
9 Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji ćete nasljedovati.
10 Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede!
11 A čujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube.
12 Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.
13 Vama pak, braćo, neka ne dodija činiti dobro.
14 Ako li se tko ne pokorava našoj riječi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi,
15 ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata.
16 A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki način! Gospodin sa svima vama!
17 Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici: ovako pišem.
18 Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama!