Da li je teologija pentekostalne zajednice Riječ Života doista biblijski Istinita?

Da li je teologija pentekostalne zajednice Riječ Života doista biblijski Istinita?

Ulf Ekman, upravo najutjecajniji teolog pentekostalne zajednice u svijetu i osnivatelj i u Hrvatskoj poznate Crkve "Riječ Života", obratio se na katoličanstvo. Znakovito je da je on sam priznao da...

Biblija

Tekstove možete downloadati i pregledati u .doc formatu (preuzeto od stranica Riječke nadbiskupije) - Stari zavjet, Novi zavjet

Tekst u online izdanju u našoj bazi podataka možda sadržava minorne greške. Tekst online Biblije je prijevod iz izdanja Kršćanske sadašnjosti.


Djela apostolska 24

1 Nakon pet dana siđe veliki svećenik Ananija s nekim starješinama i odvjetnikom, nekim Tertulom te izniješe upravitelju tužbu protiv Pavla.
2 Pošto dozvaše Pavla, poče ga Tertul optuživati: "Veliki mir što ga po tebi, vrli Felikse, uživamo i boljitak što tvojom providnošću narodu ovomu nastaje,
3 u svemu i posvuda primamo sa svom zahvalnošću.
4 Ali, da ti dulje ne dodijavam, molim te da nas u svojoj blagonaklonosti ukratko poslušaš.
5 Utvrdismo da je ovaj čovjek kuga, da pokreće bune među svim Židovima po svijetu, da je kolovođa nazaretske sljedbe,
6 da je čak i Hram pokušao oskvrnuti pa ga uhitismo.
7 /
8 Od njega, ako ga o svemu tomu ispitaš, možeš saznati za što ga mi optužujemo."
9 Podržaše ga i Židovi tvrdeći da je tako.
10 Nato Pavao odvrati pošto mu upravitelj kimnu da govori: "Kako znam da si već mnogo godina sudac narodu ovomu, mirne se duše branim.
11 Ta možeš se osvjedočiti da nema više od dvanaest dana otkad uzađoh u Jeruzalem da se poklonim.
12 A nisu me našli ni u Hramu da s kim raspravljam ili bunu podižem, ni u sinagogama, ni po gradu.
13 I ne mogu ti dokazati ono za što me sada optužuju."
14 "Jamčim ti, naprotiv, ovo: Putom koji nazivaju sljedbom služim otačkom Bogu vjerujući u sve što je u Zakonu i u Prorocima napisano,
15 uzdajući se u Boga da će uskrsnuti pravednici i nepravednici, što oni i sami očekuju.
16 Zato se i ja trudim uvijek imati savjest besprijekornu pred Bogom i pred ljudima."
17 "Nakon više godina dođoh da donesem milostinju za svoj narod i prinose;
18 dok sam ih prinosio, nađoše me posvećena u Hramu, a ne sa svjetinom ni u metežu.
19 Ali neki Židovi iz Azije - da, trebalo bi da se oni pojave pred tobom i optuže me ako što imaju protiv mene.
20 Ili neka ovi sami kažu: koji su zločin na meni našli kad sam stajao pred Vijećem,
21 osim možda one jedne riječi koju doviknuh među njima stojeći: Zbog uskrsnuća mrtvih sudi mi se danas pred vama!"
22 Nato Feliks, koji je točno znao sve o ovom Putu, odgodi njihovu parnicu rekavši: "Kada dođe tisućnik Lizija, riješit ću vaš spor."
23 Satniku pak naredi da se Pavao čuva, ali da uživa olakšice i da se nikomu od njegovih ne brani posluživati ga.
24 Nakon nekoliko dana stigne i Feliks sa svojom ženom Druzilom koja bijaše Židovka; posla po Pavla i posluša ga o vjeri u Isusa Krista.
25 Kad Pavao stade raspravljati o pravednosti, uzdržljivosti i budućem Sudu, Feliks uplašen reče: "Zasad idi, a kad nađem vremena, pozvat ću te."
26 Ujedno se nadao da će mu Pavao dati novaca. Zato ga je češće pozivao i s njim razgovarao.
27 Nakon dvije godine dobi Feliks za nasljednika Porcija Festa. Hoteći ugoditi Židovima, ostavi Feliks Pavla u okovima.